Algemene ledenvergadering
2020

Verslag Technische Commissie 2019

 
Medio 2019 is de technische commissie gestart als een vaste club van vrijwilligers.
Dit gebeurd onder verantwoordelijkheid van het bestuur, de aansturing vanuit het bestuur gebeurd door William Damen.

De technische commissie vergaderd elke 3e woensdag van de maand. In deze vergadering wordt overlegd welke zaken moeten worden opgepakt en op welke wijze. Meestal kan dat vrij snel, soms, als er kosten gemaakt moeten worden, moet dit eerst worden ingebracht in de bestuursvergadering. In 2019 zijn er lopende zaken opgepakt zoals gras maaien, reparaties aan de waterleiding en ander klein onderhoud. Er is ook geïnvesteerd in een deugdelijke opslag voor de gereedschappen. Hiervoor is een zeecontainer aangeschaft welke deugdelijk kan worden afgesloten. Deze is geplaatst naast de kantine. In 2020 zal deze nog worden voorzien van een vrolijke beschildering.
Zaken voor de technische commissie kunnen worden gemaild aan het bestuur. Het bestuur draagt zorg dat deze bij de technische commissie terecht komen.

Met vriendelijke groeten,

William Damen

Jaarverslag 2019 secretariaat De Oude Bogten

 
Beste leden,
Vanuit het secretariaat hebben we weinig nieuws te melden:

► KvK inschrijving bijgewerkt i.v.m. mutaties bestuur.

► E-mailadressen erbij gekregen. Nog maar ±10 brievenpost.

► 16 leden zijn gestopt.

► 14 nieuwe leden.

► Wachtlijst 4.

Met vriendelijke groeten,

Désirée Lachmeijer

Secretaris

Verslag activiteitencommissie 2019

 
In 2019 zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd. In het voorjaar is er een schoonmaakdag geweest, maar alle eer gaat daarvoor naar de technische mannen.
Er is een container geplaats voor materialen en vele technische klussen zijn aangepakt.

Daarnaast hebben we ook geprobeerd de inwendige mens te versterken. We hebben een workshop vegetarisch koken georganiseerd in samenwerking met Annemarie Dekker.
Leerzaam, maar vooral lekker. En er is ook veel gelachen!

Op 28 september was het landelijke burendag.
Als vereniging hebben wij ons ingezet voor onze vliegende ‘buren’: de vogels en de bijen. Er zijn vogelhuisjes en bijenhotels in elkaar geknutseld.

De BBQ als afsluiting van deze dag werd druk bezocht. Aan het begin van de middag zag het er nog niet naar uit dat we het droog zouden houden.
De partytent werd weggeblazen, maar uiteindelijk was het droog en vooral heel gezellig. Helaas dit jaar geen foto’s.

Op 15 december hebben we de vrijwilligers van de vereniging in het zonnetje gezet: een gezellige middag met een hapje en een drankje.

De activiteitencommissie heeft het in 2019 met een beperkte bezetting moeten doen.

Misschien iets voor jou om activiteiten te bedenken en/of mee te organiseren? We horen het graag!

Kascommissie

 
Kas commissie