Wat kost een tuin?

Wat kost een volkstuin nu eigenlijk?

 
Om in aanmerking te komen voor een volkstuin dient u zich in te schrijven, dit kan middels het inschrijfformulier.
 
Tevens dient u € 15,- inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer NL58 RABO 0320 3373 40 ten name van Volkstuinvereniging De Oude Bogten onder vermelding van : inschrijfgeld.
 
Indien er een wachtlijst is of meerdere kandidaten dezelfde tuin kiezen wordt de tuin toegewezen aan degene wiens inschrijfgeld het eerste heeft betaald.
Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.
 
Bij aanvaarding van een tuin moet per 100m² € 75,- borg worden betaald welke terugbetaald wordt wanneer de tuin weer schoon wordt ingeleverd.
 
De huur van 100m² bedraagt € 50,- per jaar.