Reglement

Statuten en reglement

Ons reglement is in 2018 herzien.

 
Met dank aan de niet aflatende inzet van een aantal tuinleden in samenwerking met het Algemeen Bestuur is een nieuw reglement tot stand gekomen.

Beide stukken zijn vervolgens aan de Algemene Ledenvergadering voor instemming voorgelegd, en met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Inzien/downloaden kan door in de rechterkolom het gewenste document aan te klikken.