Volkstuinvereniging
"De Oude Bogten"

Email
Home
Map
Pers
Email
Contact
Login
Op deze pagina zijn externe persberichten te vinden aangaande de belangstelling van leden van de vereniging.
De berichten worden na toestemming van het bestuur geplaatst.
GROENMOESMARKT
Op zondag 19 maart 2017 vond de 5e editie van de markt voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel plaats.
Vanwege ruimtegebrek op de vorige locatie en betere faciliteiten op de nieuwe vierde de Groenmoesmarkt haar eerste lustrum in het streekbelevingscentrum de GASTHUISHOEVE in Sint-Oedenrode.
Vanwege dit eerste lustrum werd tevens een gratis moestuinshow aangeboden.
Zie de informatie op Bezoekersinformatie Groenmoesmarkt

Snoei- en Entcursus Fruitbomen
Ben Wikkers heeft een snoei- en ent-cursus voor de vereniging verzorgt.
Deze werd gehouden op zaterdag 25 maart in de kantine van “De Oude Bogten”.
Voor leden was de toegang gratis, voor niet leden €2,50. We begonnen om 10:00 uur.
Ben is geen theoreticus. Hij heeft zichzelf de kunst van het snoeien en enten van fruitbomen aangeleerd in de praktijk.
Naast een presentatie met PowerPoint® werd uiteraard veel in de praktijk getoond.
Nadere informatie vindt u hier
Het was een super interessante bijeenkomst, bedankt Ben!

Voorjaarsschoonmaak
op zaterdag 6 mei hebben we een voorjaarsschoonmaakdag gehouden.
Hartverwarmend! Zo mag je de activiteiten wel noemen van ca. 25 actieve moestuiniers die op zaterdag 6 mei j.l. de handen uit de mouwen staken om onderhoudsklussen te doen die ons volkstuincomplex een beter aanzien geven. Niet onbelangrijk en daarom hartverwarmend: naar elkaar en de vereniging.

IVN Moestuinierendag
op zaterdag 13 mei heeft na de plantenruildag nog een activiteit plaatsgevonden bij onze vereniging.
In de kantine begon om 14.30 uur een bijeenkomst waarbij volkstuiniers en IVN uitgenodigd waren waarbij over en weer groene ervaringen werden uitgewisseld.
Ook dit was een super interessante bijeenkomst!