Volkstuinvereniging
“De Oude Bogten”

Email
admin
Home leden
Foto's
Email
Contact
Logout
Openingstijden:

Het complex “De Oude Bogten” is het gehele jaar voor leden vrij toegankelijk in principe van zonsopgang tot zonsondergang.
Dit al dan niet met behulp van de verkregen sleutel.
Het verblijf op het terrein gedurende de nacht is niet toegestaan.
Zie het huishoudelijk reglement voor de volledige beschrijving.

Kantine:
De kantine op het terein is normaliter van maandag tot en zaterdag geopend van 10:00 tot 11:00 voor een kop koffie of thee.
De pauze wordt aangemeld door een zoemer die hoorbaar is over het gehele terrein.

Onderstaande gegevens zijn nog niet aangevuld met actuele gegevens. Dit wordt zo spoedig mogelijk bijgewerkt.
Notulen Algemene Ledenvergadering 7 april 2016
Conceptnotulen extra ingelaste Algemene Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Oude Bogten 17-12-2016 versie 3
Documenten:
Mededelingen vanuit het bestuur:
1. Puin en afval worden door de tuinders zelf opgeruimd!
Dit mag NIET gedeponeerd worden buiten het hek. Ook ingraven in de tuin is niet toegestaan!

2. Plastic tunnels en hokken. Deze mogen gebouwd worden en plastic mag blijven zitten indien er DIRECT bij aanleg netten overheen worden gespannen.

3. Paden dienen door de huurders zelf schoon gehouden te worden; ook gras maaien! Hiervoor is een maaier beschikbaar!

4. Opzeggen van de huur dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. De tuin zal i.s.m. het bestuur beoordeeld worden of deze schoon is.

Het bestuur ziet toe op naleving van de regels.